Skip to content
Home » November 25.: Alexandriai Szent Katalin

November 25.: Alexandriai Szent Katalin

  Alexandriai Szent Katalin a középkor 14 segítőszentjének egyike, a tanulók, filozófusok, könyvtárosok, nyomdászok, kerékgyártók, fiatal nők és dajkák védőszentje. Rengeteget olvasott, így kimagasló műveltségre és bölcsességre tett szert. 

  Megtéréséhez egy látomás vezetett: megjelent neki Szűz Mária, karján a kis Jézussal.  

  Az akkori római császár mindent megpróbált, hogy visszatérítse őt a római hitre, de mivel nem sikerült, börtönbe záratta. Katalin az ott töltött napokat is térítéssel töltötte: keresztény hitre térítette azokat, akik meglátogatták (pl. a császár feleségét és 200 katonáját is).  Mivel a vastüskés kerékszerkezet – amit kínzóeszközként készítettek neki – a legenda szerint széttört, ezért halálra ítélték. Testét, melyből tej folyt vér helyett, angyalok repítették fel a Sinai-hegyre, hogy ott temessék el. 

  Katalin-napi szokások:

  • Ez az advent előtti utolsó nap (Kisfarsang napja), amikor bálokat tartottak.
  • Katalin napján tilos volt dolgozni, seperni, kenyeret sütni, hisz aznap még a malmok sem őröltek.
  • Ezen a napon hajtották ki a pásztorok utoljára  a csordát a legelőre.
  • Jövendöltek is e napon. A lányok orgonaágat  (azaz Katalin-ágat, Katalin-gallyat) hajtattak, amelyből karácsonyig kiderült, mikor fognak férjhez menni. Ha karácsonykor kivirágzott az ág, a következő évben bekötötték a lány fejét. A fiúk böjtöt tartottak, hogy álmukban megláthassák jövendőbelijüket.

  Időjóslást is végeztek az aznapi időjárást  figyelve: 

  „Ha Katalin kopog, karácsony locsog, ha Katalin locsog, karácsony kopog.’’

  „Ha Katalin szépen fénylik, a karácsony vízben úszik.”

  „Ha Katalinkor megáll a liba a jégen, akkor karácsonykor sár lesz.”