Skip to content
Home » Márton-napi énekek

Márton-napi énekek

  1.Szent Mártonnak ünnepén

  1.Szent Mártonnak ünnepén

  Égő lámpást viszek én.

  Világítson mindig minékünk,

  ahol járunk, ahova megyünk.

   

  1. Pogány volt ő katona

  Úgy lett Isten bajnoka

  Ketté vágta díszes köpenyét,

  Betakarta koldus testét.

   

  1. Osszuk szét a köpenyét,

  Öröksége a miénk.

  Pannon földnek drága fia,

  Segíts minket, vigy a jóra.

   

  2.Hideg sötét éjszakán

  1.Hideg sötét éjszakán Márton baktatott lován

  Kipp- kopp kipi, kipi, kipi, kipi kopp

  Kipp -kopp kipi kipi kipi kipi  kopp

  2.Hideg, fázó embert látott, köppenyt adott s odébb állott

  Libb- lobb libi libi  libi libi lobb

  Libb- lobb libi libi libi libi lobb

  1. Hideg sötét éjszakán Te is megtennéd talán

  Dibb-dob  dibi, dibi, dibi, dibi dobb

  Dibb- dobb dibi, dibi,dibi, dibi dobb

   

  1. Márton püspök, császár harcosa..

  Márton püspök, császár harcosa,

  Nem voltál te gyáva.

  Isten volt az összes fegyvered,

  Úgy mentél csatába.

  Márton püspök a fagytól védj meg,

  Hóval fújd be az erdőt, rétet,

  Hozd el vig tavaszunkat!

   

  4.Zengje a szívünk…

  Zengje a szívünk énekelje nyelvünk

  Szent Márton püspök életének hírét,

  kit három ország magáénak mondhat, és bízva kérhet.

   

  Értelme éles, életében józan,

  római császár derék katonája,

  s hittanulóként szívében már érik Isten igéje.

   

  Irgalmas szívvel meglátja a koldust,

  őt felruházván megismeri Krisztust,

  majd érett fejjel messzi Galliában papja lesz néki.

   

  És íme: püspök Túrnak városában,

  nagy méltóságban egyszerűen élvén,

  védelmezője ragadozók ellen s atyja a nyájnak.

   

  Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,

  főpapok dísze, légy a papok őre,

  s a magyar földet, hol születtél egykor, mint atyánk, óvjad!

   

  5.Szent Márton-dal

  Szent Márton hóban lovagolt,

  lova a szélnél is gyorsabb volt.

  Szent Márton lovagolt vígan,

  meleg köpenybe burkoltan.

   

  A hóban koldus vacogott,

  nem viselt mást, hitvány rongyot.

  „Ó, légy a segítségemre,

  vagy megvesz az Isten hidege!”

   

  Húzza Szent Márton a gyeplőt,

  megáll a didergő előtt.

  Szent Márton éles szablyája

  a meleg köpenyt szétvágja.

   

  Felét Szent Márton od’adja,

  koldus hálásan fogadja,

  de Szent Márton már vágtat el

  köpenye másik felével.