Skip to content
Home » Alekszej Tolsztoj: Márton lúdja

Alekszej Tolsztoj: Márton lúdja

  Íme egy rövid mese Márton-napra:

  Alekszej TolsztojMárton lúdja

  Egy szegény parasztnak nem volt kenyere. Elhatározta, hogy kérni fog az uraságtól.
  Épp Márton napja volt, s hogy ne menjen üres kézzel, megfogta egyetlen libájukat, a feleségével megsüttette, s vitte.–Köszönöm, jóember – mondta az uraság –, csak azt nem tudom, hogy osztozzunk meg rajta. Feleségem, két fi am és két lányom van. Hogy osszuk el úgy a libát, hogy egyik se sértődjék meg?– Én elosztom – feleli a paraszt. Fogta a kést, levágta a liba fejét, s ezt mondta a földesúrnak:–  Te vagy a ház feje, tied a fej. Aztán levágta a hátsó felét, s odaadta a feleségnek:
  – Neked itthon kell ülni, vigyázni a házra, tied a püspökfalatja. Aztán levágta a liba lábát, s odaadta a fi úknak:
  – Nektek itt a két láb, hogy apátok útján járhassatok. A két lánynak odaadta a két szárnyat:
  – Ti hamar kirepültök a házból, itt van a szárny hozzá. Ami marad, megtartom ma- gamnak. S elvette a liba törzsét. Nevetett az úr, s kenyeret és pénzt adott a szegénynek.
  – Meghallotta egy módosabb gazda, hogy az úr a szegény parasztot egy libáért meg- jutalmazta, megsütött öt libát, s elvitte az úrnak. Így szólt az úr:
  –  Köszönöm, de hát feleségem, két fiam és két lányom van, hatan vagyunk, hogyan tudjuk elosztani az öt libát? Elkezdett a módos gazda gondolkozni, de semmit sem tudott kitalálni.
  – Elküldött hát az uraság a szegényemberért, hogy ossza el ő a libákat. A kezébe vett egy libát, odaadta az úrnak és a feleségének, s ezt mondta:
  – A libával hárman vagytok. Egyet odaadott a két fiúnak:
  – Ti is hárman vagytok. Egyet a két lánynak:
  – Ti is hárman vagytok. Magának megtartott két libát:
  – Mi is hárman volnánk a libákkal, egyenlő az osztás.
  Az úr nevetett, ismét pénzt és kenyeret adott a szegény parasztnak, a gazdagot pedig elkergette.